Alan Davies

Angus, Thongs and Perfect Snogging
6.4

Angus, Thongs and Perfect Snogging

Georgia (Georgia Groome) je četrnaestogodišnja djevojka koja piše dnevnik o tome kako je biti tinejdžer. Kako naučiti ljubiti se, treba li ...