Carey Jones

Werewolf by Night
7.8

Werewolf by Night

Sep. 25, 2022

Werewolf by Night

On a dark and somber night, a secret cabal of monster hunters emerge from the shadows and gather at the foreboding Bloodstone Temple following ...
Predators
6.4

Predators

Jul. 03, 2010

Predators

Royce je čovjek koji je imao tu nesreću da je svojim umijećem ubijanja zadivio Predatora koji ga je oteo i odveo na matični planet Predatora. ...