1915

The Birth of a Nation
6.7

The Birth of a Nation

Feb. 08, 1915

The Birth of a Nation

Rođenje jedne nacije (eng. The Birth of a Nation) je slavna, ali i kontroverzna američka crno-bijela nijema povijesna drama iz 1915. koju je ...