Arne Nolting

Barbarians
6.7

Barbarians

Oct. 23, 2020

Barbarians

Čuvena bitka u Teutoburškoj šumi, u kojoj su germanski ratnici zaustavili severno napredovanje Rimskog carstva 9. godine naše ere, u fokusu je ...