Jason Smilovic

Condor
6.2

Condor

Jun. 06, 2018

Condor

Mladi analitičar CIA-e Joe Turner se suočava sa strašnim, ali briljantnim planom koji ugrožava živote miliona