Jonathan M. Shiff

The Bureau of Magical Things
0

The Bureau of Magical Things

Ljudski i magični svet, postojali su u harmoniji, ali kako je tehnologija napredovala, svet magije je potisnut, a vile i ostala stvorenja postali ...