Maciej Musiał

1983
7.4

1983

Nov. 30, 2018

1983

Godine 1983. teroristički napad spreči jačanje pokreta Solidarnost. Time se prekida domino efekt koji je u konačnici doveo do raspada Varšavskog ...