Michael D. Fuller

Quarry
7.6

Quarry

Sep. 09, 2016

Quarry

Quarry, razočarani veteran rata u Vijetnamu, vraća se kući u Memphis 1972. samo da bi na svakom koraku pronašao razmišljanje i ispitivanje. ...