Andrea Pallaoro

Hannah
5.9

Hannah

Sep. 10, 2017

Hannah

Intimni portret žene koja se kreće između stvarnosti i poricanja kad je ostala sama da se uhvati u koštac s posljedicama njezina muža.