Tele München Group (TMG)

The Name of the Rose
7.2

The Name of the Rose

Mar. 04, 2019

The Name of the Rose

Franjevački monah Vilijem od Baskervila, poznat po svojoj mudrosti i visprenosti, sa svojim pomoćnikom Adsom od Melka dolazi da istraži zločin ...